Taloushallintopalvelut yritysasiakkaille

HR Mäkelä Invest Oy tarjoaa taloushallintopalveluita yritysasiakkaille, jotka haluavat keskittyä konkreettisen työn tekemiseen ja jotka tarvitsevat ammattilaisen hoitamaan yrityksen paperitöitä, vaikkapa muutaman kerran kuukaudessa.

HR Mäkelä Invest Oy ei tarjoa ainoastaan perinteisiä kirjanpidon palveluita, vaan kirjanpitoa edeltävää taloushallinnon apua; mm. ostoreskontran tai myyntireskontran hoitamista, kirjanpitoaineiston valmistelua, laskujen maksamista yms. erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Palvelut asunto-osakeyhtiöille

HR Mäkelä Invest Oy tarjoaa palveluita myös asunto-osakeyhtiöille. Hoidamme ammattitaidolla:

  • yhtiöjärjestysten päivitykset
  • toiminnantarkastukset
  • perustamisasiakirjat ja
  • isännöintipalvelut.

Yhtiöjärjestysten päivitykset

Ajan tasalla oleva yhtiöjärjestys on jokaisen osakkaan etu asunto-osakeyhtiössä. Yhtiöjärjestys määrittää osakkeenomistajien oikeuksia ja velvollisuuksia. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä esimerkiksi kunnossapitovastuun jakautumisesta eri tavoin, kuin asunto-osakeyhtiölaissa määrätään. Mm. tällaisten asioiden tiedostaminen on erityisen tärkeää. Jokainen yhtiöjärjestys on yksilöllinen ja se on tehtävä vastaamaan juuri kyseisen yhtiön tarpeita.

Monessa pitkään toimineessa asunto-osakeyhtiössä on edelleen käytössään alkuperäinen yhtiöjärjestys, eli se yhtiöjärjestys, jonka on urakoitsija aikoinaan laatinut yhtiön perustamisvaiheessa. Ajan kuluessa on melko todennäköistä että olemassa oleva yhtiöjärjestys on käynyt vanhaksi ja jo lain muutosten takia se olisi syytä päivittää. Lisäksi yhtiössä muodostuneet käytännöt ovat ehkä myös muuttuneet ja näin ollen niidenkin päivittäminen yhtiöjärjestykseen saattaisi olla paikallaan. Ajan tasalla oleva, oikein laadittu yhtiöjärjestys helpottaa yhtiön hallinnon hoitamista ja vähentää epäselvyyksien muodostumista.

Toiminnantarkastus

Asunto-osakeyhtiöllä on lain mukaan oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä. Toiminnantarkastaja on kuitenkin aina valittava, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa on kokouskutsun mukaan käsiteltävä. AOYL 9L 6§.

Toiminnantarkastajalta ei vaadita varsinaista koulutusta tehtävään, mutta hänellä on kuitenkin oltava taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Lisäksi toiminnantarkastajan on oltava riippumaton toiminnantarkastusta suorittaessaan. Toiminnantarkastus sisältää yhtiön talouden ja hallinnon tarkastuksen yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla.

Ammattitaitoinen toiminnantarkastaja valvoo, että tilinpäätös sisältää lain edellyttämät asiat ja että yhtiön hallinto on järjestetty ja hoidettu luotettavalla tavalla. Näin ollen yhtiössä on syytä miettiä, kuka toiminnantarkastajaksi valitaan ja onko toiminnantarkastajalla asiaan vaadittu ammattitaito ja asunto-osakeyhtiölain tuntemus. Toiminnantarkastajan täytyy siis kirjanpidon tositteiden ja tilinpäätöksen lisäksi katsoa, että myös yhtiön hallinto on hoidettu asianmukaisella tavalla.

Asunto-osakeyhtiöiden perustamisasiakirjat

Laadimme asunto-osakeyhtiön perustamista varten tarvittavat asiakirjat, joita ovat perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja teemme myös sähköisen perustamisilmoituksen. 

Isännöintipalvelut

Ammattitaitoinen isännöitsijä on taloyhtiön kulmakivi, joka huolehtii talouden ja hallinnon oikea-aikaisesta hoitamisesta sekä yhtiön etujen valvomisesta. Isännöitsijän valitsee ja erottaa taloyhtiön hallitus. Vahvan koulutustaustan ansioista, voimme taata Teille ammattitaitoisen hallinnollisen isännöitsijän.

Koulutuspalvelut
Yrityksen palvelutarjonta on kasvamassa koulutuspalveluilla lähiaikoina. Tarjontaan on tulossa lyhyitä ajankohtaisia koulutuksia kuin myös pidempiä kokonaisuuksia. Ilmoitamme näistä lisää lähitulevaisuudessa.

HR Mäkelä Invest Oy | Y-tunnus 2421689-3 | Puh. +358 44 0300 079 | riikka.makela (a) hrmakela.fi | PL 12, 66401 Laihia.